<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6028240087828697096\x26blogName\x3dOrang+Sebelah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://luriahk.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://luriahk.blogspot.com/\x26vt\x3d-3090539190611173158', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
Monday, May 9, 2011

Untitled X

Ada satu perkara yang aku lihat dan ingin pelajari iaitu psikologi. Subjek ini bagi aku sangat menarik dan meluas. Aku katakan begitu kerana sebahagian atau kebanyakan kandungannya cenderung mengkaji tentang tingkah laku manusia.

Kebanyakan masa, aku suka memerhatikan keadaan sekeliling aku, terutamanya manusia. Sama ada orang itu aku kenali atau tidak, aku tolak ke tepi dulu. Setiap ekspresi dan gelagat mereka membuatkan aku berfikir dan kadang-kadang mempengaruhi aku.

Ada sesetengah moments yang teringin aku ‘tangkap’ dan muatkan dalam bentuk kepingan gambar. Ya, ini bermakna lebih masa bersama kamera. Gambar sebenarnya kalau kena pada gaya, waktu, emosi dan ekspresi akan menimbulkan satu inspirasi.

Ia boleh berupa sesuatu yang sentimental atau boleh juga sesuatu yang eksentrik. Ini terpulang kepada bagaimana seseorang individu itu melihatnya. Aku pula sangat memerlukannya kerana setiap masa pada waktu ini, aku sering dibelenggu dengan persoalan: what the hell was I doing with my life?

Jadi selagi boleh, aku cuba untuk mengurangkan perasaan bersalah dan kekesalan yang banyak dipegang selama ini. Semestinya, kalau berlakunya keajaiban dan diizinkan-Nya (tetapi sangat mustahil) untuk aku kembali ke masa lalu dengan penuh kesedaran, pasti aku tidak akan mensia-siakannya. Tetapi aku tahu di sini bahawa perkara yang lepas seharusnya tidak perlu ‘dipegang’ terlalu mendalam.

Justeru sejak kebelakangan ini, aku banyak berfikir tentang apa yang diri aku lagi 10 tahun sedang buat dan mahu buat. Ya, pemikiran begini memang memenatkan. Namun apa boleh buat, life is short and full of surprises, isn’t it?

SEKIAN
12:25 PM
0 KATA HATI
[ 0 ] PENDAPAT

Post a Comment

1. Sebarang kenyataan biadab adalah dilarang.
2. Sebarang bentuk spams akan dipadam serta-merta.
3. Jadilah manusia yang berakal dan berhemah.

 


Sila klik gambar di
atas untuk mengikuti
(FOLLOW) blog ini.
Aayatt Yatty
Absa Yusoff
Adibahrisha
Aeen Amoy
Ahmad Shazali
Aiman Baharom
Amalina
Amir Aizat
Amir Munshi
An Ixora
AnnMoee
Aran Crikwong
Aroma Minda
Azman Naim
Baha Deen
Diyana
Echa
El Farra
Eryn
Fatin Razali
Hazari
Hazriq Arjuna
Huda Lulu
Hunny
Irshad
Katun
Khaleeqa
Maisarah
Mira Edora
Miss Ayu
N. Faizal Ghazali
Nadia Adnan
Nadzirah Idris
Nadzirah Yahya
Najla
Namie Latif
Norraien
Nuradilah Alihabshi
Nuralisya
Raizah
Razfira
Redsya
Sareeza
Shakinah
Sharpex
Sherah
Suria Saffa
Syamira Ismail
Syanad
Syaziela
Taufik Jusoh
Wafiqah
Yusrizam
Zulaikha Zulbahari
ZuRied
Abah Mui'zz
AdiFitri (Bohrtaag)
Aifaarina Honey
AkuKopi
Amir Muhammad
Aqish Basir
Bart Ahmad
Ben Ashaari
Ben Youssef
Chokilala
Darkk AvaKadabra
Dila Raden
Diloz
Eyka Hamasuba
Fadhli Hamdan
Fahmy (Amykamen555)
Faisal Tehrani
Fakhrul Anour
Faliq Fahmie
Fatin Liyana
Fynn Jamal
Hafiz Shinchan
Izmil Amri
Jamian Jaharudin
Jenjibam
Jimadie Shah
Keni Johansjah
Ladynoe
Mantot (Cursing Malay)
Nazim Masnawi
Nazri M. Annuar
Pipiyapong
Pjoe
Razaisyam Stradust
Saharil Hasrin Sanin
Saifulislam
Sokernet
Sue Anna Joe
Syafiq Azuan
Tok Rimau
Trankuiliti Tronoh
Zahir Lunatik